Jong! Activiteiten

Over ons

Jong! is een innovatieve, dynamische en kleinschalige zorgorganisatie, die zich bezighoudt met ambulante hulpverlening, dagbesteding en logeerweekenden.

health-care
Ambulante hulpverlening
family (2)
Dagbesteding

Jong! Activiteiten

Jong! is een innovatieve, dynamische en kleinschalige zorgorganisatie, die zich bezighoudt met ambulante hulpverlening, dagbesteding en logeerweekenden. Jong! streeft er naar om de kwaliteit van de zorg hoog te houden. Door de kleinschaligheid is er een nauwe samenwerking tussen de personeelsleden en is er veel persoonlijke aandacht voor iedere cliënt. Het bieden van een luisterend oor en samen met naasten kijken naar de (on)mogelijkheden is onze grootste kracht. Tevens is een goede samenwerking met zijn netwerk een belangrijke kernwaarde van Jong!.

De doelgroep van Jong! bestaat uit cliënten in alle leeftijdscategorieën met:

Onze begeleiders

Doné Emaus

Eigenaar en ambulant begeleider

Leon Scholten

Ambulant begeleider

Lynn scholten

Ambulant begeleider

Lynn Dieker

Ambulant begeleider

Milan Krabben

Ambulant begeleider

Joshua Kater

Ambulant begeleider

Naomi van der Linden

Administratief medewerkster

Ruud Bleumink

Ambulant begeleider

Linda Sandman

Ambulant begeleider

Thijs Esselink

Ambulant begeleider

Frank de Vries

Ambulant begeleider

Visie

Jong! levert maatwerk aan cliënten die vastlopen op een of meerdere levensgebieden. De mogelijkheden van een cliënt worden in kaart gebracht en er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Jong! hecht er veel waarde aan dat zijn cliënten hun kwaliteit van leven kunnen vasthouden of verbeteren.
Jong! streeft er naar om vanuit laagdrempeligheid, betrokkenheid, professionaliteit en kennis een optimale en veilige omgeving te creëren voor cliënten en hun naasten, om zo het beste in zichzelf naar boven te halen. Na aanmelding en intake wordt er direct gestart met de doelgericht begeleiding afgestemd op de hulpvraag van de cliënt en zijn systeem. Hierbij wordt er in overleg met de cliënt samengewerkt met alle externe organisaties en naasten die van belang zijn en een positief effect hebben op het hulpverleningstraject.